TERAPIA TRAUMY

Na początku warto zwrócić uwagę na to, czym tak naprawdę jest trauma. Zdarzenie traumatyczne (uraz) wiąże się z zagrożeniem życia lub fizycznej integralności własnej osoby lub też innych osób. Uraz wywołuje reakcję intensywnego strachu, poczucia bezradności bądź koszmaru. Człowiek może doświadczyć takiego urazu bezpośrednio, ale może być też jego świadkiem. Przykłady zdarzeń traumatycznych:

  • – groźne dla życia wypadki i katastrofy różnego typu
  • – klęski żywiołowe
  • – terroryzm
  • – działania wojenne, eksplozje
  • – przemoc fizyczna i seksualna
  • – niespodziewana śmierć bliskiej osoby z przyczyn naturalnych
  • – diagnoza choroby zagrażającej życiu

Trauma zaburza proces rozróżniania sygnałów bezpiecznych i niebezpiecznych, w związku z czym myślenie pacjenta koncentruje się na zagrożeniu, a lęk traumatyczny jest wzmacniany przez poczucie nieradzenia sobie ze zdarzeniami stresowymi. Z punktu widzenia teorii poznawczych kluczowym elementem terapii jest zmiana patologicznych schematów myślenia i skojarzeń.

Sesja trwa 1,5 godziny, zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania całej terapii uzależniony jest od rodzaju traumy.

Potrzebujesz wiedzieć więcej?