PSYCHOTERAPIA

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z różnymi rodzajami zaburzeń, m.in. depresją, zaburzeniami lękowymi, stresem pourazowym PTSD, kryzysami, zaburzeniami osobowości itp.

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?
  • – U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania.
  • – Terapia poznawczo-behawioralna polega na wykorzystywaniu przez terapeutę sprawdzonych technik, których terapeutyczny wpływ potwierdzony został w badaniach.
  • – Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny jest jak trener. Zadaje różne prace osobiste, namawia do wypróbowania nowego sposobu myślenia i postępowania, które później omawiane jest na spotkaniach. Wspólnie z klientem/pacjentem analizuje, wyciąga wnioski i poszukuje nieoptymalnych sposobów myślenia, czucia i zachowania się oraz sposobów najskuteczniejszej i najlepszej dla klienta/pacjenta ich zmiany. Praca osobista staje się zatem nieodzownym i kluczowym elementem terapii, prowadzącym do osiągnięcia założonych celów.
  • – Psychoterapia oparta jest na współpracy, zakłada, że klient jest ekspertem od swojego życia, a terapeuta jest ekspertem od technik.
  • – Terapia to praca nad zmianą, a ta wymaga czasu, czasem krótszego, a innym razem dłuższego, niemniej jednak zmiana nie zachodzi w tydzień lub dwa. Podobnie jak nauka języka obcego, zmiana nie jest możliwa do wprowadzenia na stałe bez nieustannej pracy pomiędzy spotkaniami.


Terapia poznawczo-behawioralna nie trwa w nieskończoność, a jej przybliżony czas trwania umawiany jest wspólnie na początku terapii. Wiele zaburzeń i problemów udaje się wyleczyć w czasie 3-6 miesięcy, jednak czasem terapia trwa znacznie dłużej – wszystko zależy od charakteru i nasilenia Twoich problemów.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Potrzebujesz wiedzieć więcej?