Psycholog mgr Katarzyna Wiech

mgr Katarzyna Wiech – jestem psychologiem, psychotraumatologiem, certyfikowaną psychoterapeutką PTTPB nr 981, psychologiem transportu. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz parami. Specjalizuję się w terapii m.in. traumy, zaburzeń lękowych, depresji, zburzeń osobowości. Pomagam również osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w kryzysie, napotkały w swoim życiu trudności czy przeszkody. Prowadzę zarówno psychoterapię, konsultacje, jak i poradnictwo psychologiczne. Wykonuję psychotesty dla kierowców oraz pracowników (z zakresu medycyny pracy). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Psychologia jest nie tylko moim zawodem, ale również pasją. Do pacjentów podchodzę indywidualne, z uwagą i świadomością, że każdy tworzy swoją niepowtarzalną i wyjątkową historię.

Wykształcenie zdobyłam kończąc studia magisterskie o kierunku psychologia ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim. Uprawnienia z zakresu psychologii transportu zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 r. uzyskałam dyplom Psychotraumatologa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Systematycznie uaktualniam swoją wiedzę, podwyższam kompetencje biorąc udział w superwizjach, szkoleniach, seminariach czy konferencjach naukowych.

Od 2012 r. zajmuję się poradnictwem psychologicznym i terapią w Miejskiej Przychodni Zdrowia, Poradni Leczenia Uzależnień w Ozorkowie. Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzę zajęcia rewalidacyjne dla osób upośledzonych intelektualnie. Współpracowałam z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, biorąc udział w projekcie dofinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – prowadziłam terapię indywidualną dla osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych, należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów, powracających na rynek pracy po pobytach w zakładach karnych, leczeniu odwykowym, urlopie wychowawczym itp. oraz osób niepełnosprawnych.

Od 2014 r. prowadzę prywatny gabinet psychologiczny w Ozorkowie, w którym zajmuję się m.in. psychoterapią, terapią traumy, interwencją kryzysową, psychotestami z zakresu medycyny pracy oraz psychologii transportu.
W 2018r. nawiązałam współpracę z Instytutem Analizy Psychologicznej i Psychoterapii w Łodzi oraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Ozorkowie (Przychodnia Ga-Med) prowadzę tam m.in. psychoterapię.

Jako psycholog współpracuję również z Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.