O mnie

Nazywam się Katarzyna Wiech. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie na kierunku Psychologia, spec. psychologia zdrowia i kliniczna uzyskałam tytuł magistra.
Uprawnienia z zakresu psychologii transportu zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 r. uzyskałam dyplom Psychotraumatologa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji (4-letnie studia podyplomowe z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, rekomendowane przez PTTPB, których ukończenie uprawnia do uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzę zajęcia rewalidacyjne dla osób upośledzonych intelektualnie. Od 2012 r. zajmuję się poradnictwem psychologicznym i terapią w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie. W tym samym czasie rozpoczęłam pracę jako psycholog w Zespole Szkół w Leśmierzu. Przez 2 lata współpracowałam z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, biorąc udział w projekcie dofinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – prowadziłam terapię indywidualną dla osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych, należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów, powracających na rynek pracy po pobytach w zakładach karnych, leczeniu odwykowym, urlopie wychowawczym itp. oraz osób niepełnosprawnych.

Od 2014 r. prowadzę prywatny gabinet psychologiczny w Ozorkowie, w którym zajmuję się m.in. psychoterapią, terapią traumy, interwencją kryzysową, psychotestami z zakresu medycyny pracy oraz psychologii transportu.
W lutym 2018r. nawiązałam współpracę z Instytutem Analizy Psychologicznej i Psychoterapii w Łodzi, prowadzę tam m.in. psychoterapię.

Poza pracą, w wolnych chwilach lubię jeździć na rowerze, zimą na snowboardzie. Ponad wszystko kocham książki, kino i dobre jedzenie.