O mnie

Nazywam si�� Katarzyna Wiech. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie na kierunku Psychologia, spec. psychologia zdrowia i kliniczna uzyskałam tytuł magistra.
Uprawnienia z zakresu psychologii transportu zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 r. uzyskałam dyplom Psychotraumatologa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jestem w trakcie czteroletnich studiów podyplomowych z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, rekomendowanych przez PTTPB, których ukończenie uprawnia do uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzę zajęcia rewalidacyjne dla osób upośledzonych intelektualnie. Od 2012 r. zajmuję się poradnictwem psychologicznym i terapią w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie. W tym samym czasie rozpocz����łam pracę jako psycholog w Zespole Szkół w Leśmierzu. Przez 2 lata współpracowałam z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, biorąc udział w projekcie dofinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – prowadziłam terapię indywidualną dla osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych, należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów, powracających na rynek pracy po pobytach w zakładach karnych, leczeniu odwykowym, urlopie wychowawczym itp. oraz osób niepełnosprawnych.

Prowadzę również prywatny gabinet psychologiczny w Ozorkowie, w którym zajmuję się m.in. terapią traumy, interwencją kryzysową, psychotestami z zakresu medycyny pracy oraz psychologii transportu.

Poza pracą, w wolnych chwilach lubię jeździć na rowerze, zimą na snowboardzie. Ponad wszystko kocham książki, kino i dobre jedzenie.


https://scamquestra.com/17-dokazatelsta-i-probely-afery-28.html