Interwencja kryzysowa

To forma pomocy psychologicznej, polegająca na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys. Podczas interwencji dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania.

 

Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest odtworzenie poziomu funkcjonowania klienta sprzed kryzysu.

Klient uzyskuje pomoc w ciągu 24 godzin od zgłoszenia się po nią.


Spotkanie trwa 60 minut. Udzielanie pomocy nie trwa dłużej niż pięć tygodni.